ฟ้ารุ่งอรุณส่าง
กระจ่างร่างกลางจิตพิศมัย
สองมือกุมมือเดินไป
สองฤทัยร่วมเป็นหนึ่งเดียว
คือเธอคือฉันคือสาเหตุ
คือขอบเขตความรักไม่สงสัย
สองจิตผูกจิตด้วยใจ
สองเราเดินไป....สู่รักนิรันด์