ไฟดับ  
วันนี้ไฟฟ้าดับ  
 

น้องกวาง

ดาวCONTACT หัวใจ

E-mail : rachaneewan@eri.chula.ac.th