สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล


 • IEEE Xplore (สำหรับผู้ใช้ ChulaNet เท่านั้น)
 • JLab เป็นซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา และชุดทดสอบประกอบปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์  (รุ่นล่าสุด 9.09.09)
 • U-Learn (เพราะ I-Teach)
 • หนังสือ
  • เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม : ฉบับวาจาจาวา  วางจำหน่ายแล้ว 
  • โครงสร้างข้อมูล : ฉบับวาจาจาวา
  • ภินทนคณิตศาสตร์ (Discrete Mathematics)
  • การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม (Design and Analysis of Algorithms)
 • แผ่นใสต่าง ๆ ที่เคยผลิต (ประกอบการบรรยาย วิชา สัมมนา ...) ของเก่าแต่เพิ่งนำมาลงใหม่
 • วิชาที่ (เคย) สอน : 2110101, 2110211, 2110327, 2110427, 2110712, …
 • ประวัติย่อๆ
 • ติดต่อhttp://www.cp.eng.chula.ac.th/php/counter.php?code=spjHome
(25/03/07)

 

 

 

web stats