พันธุ์ไมดอกนานาพรรณของไทย

   ดอกไม้ที่ในโลกนี้ เรารู้ได้อย่างดี ว่างามสดสีทั้งนั้น
ปวงมาลีมากมีต่างพรรณ สวยงามทั่วกัน เพื่อความสัมพันธ์ชื่นชม
บุปผามาลีประดับความงาม หาใช่เพื่อเลวทราม แต่มีเพื่อความนิยม
บุปผามาลีมีไว้เพื่อดูและดม ไว้ชะโลมอารมณ์ ไว้เพียงเพื่อชมนาน ๆ
ดอกไม้ที่ในโลกนี้ แจ่มใสอยู่ด้วยดี สอางค์สดสีสะอ้าน
ปวงมาลีเกิดมาเพื่อความเบิกบาน เล้าโลมวิญญาณ เพื่อความสำราญทุกโมงยาม
ดอกไม้สอางค์ต่าง ๆ นานา ล้วนแต่เกิดมา เพื่อความสดชื่นสวยงาม
โลกหมุนเวียนวนไปสักกี่หนก็ตาม ทุกนาทีโมงยาม ทวีแต่ความงามครัน

     บุปผามาลีนานาพรรณของไทยนับวันจะหายาก และไม่ไคร่เป็นที่รู้จักของอนุชนรุ่นหลัง เนื่องจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนและป่าตามธรรมชาติของไทยค่อย ๆ หมดสภาพไปตามความเป็นไปของบ้านเมืองในปัจจุบัน ซึ่งเจริญขึ้นในด้านหนึ่ง และเสื่อมไปในอีกด้านหนึ่ง ความนิยมพันธุ์ไม้ต่างชาติซึ่งก็สวยงามน่าชมทั้งสิ้น ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรณไม้ของไทยหายไปจากชีวิตประจำวัน พรรณไม้บางอย่างคงรู้จักแต่ชื่อ แต่ตัวจริงหาดูได้ยาก
    ปัจจุบันหลายหน่วยงานได้มีการรวบรวมพรรณไม้ไทยมาปลูกไว้ในสวนขนาดต่าง ๆ ตามกำลังของตนซึ่งนับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีควรได้ส่งเสริมให้เป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งกลุ่มคนและปัจเจกบุคคล เพื่อให้พรรณไม้ไทยได้ยืนยงคงอยู่ได้ชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งบรรพบุรุษของไทยเราได้สร้างสมมาเป็นเวลายาวนาน บรรดาวรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทย จะมีตอนชมนกชมไม้แทรกอยู่โดยตลอด ทำให้เห็นว่าวิถีชีวิตไทยที่มีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบมาเป็นเวลาช้านานนั้น การอิงธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง และพรรณไม้ดอกของไทยก็มีส่วนอย่างสำคัญในวิถีชีวิตดังกล่าว
ไม้งามปกคลุมชะอุ่มดูเขียว ได้แต่แลเหลียวตะลึงลานใจ พันธุ์บุปผาชาติดาษดา ผกาวิไล ส่งกลิ่นชื่นใจเมื่อได้ลมพา

ไม้ดอกต่าง ๆ ของไทย มีตั้งแแต่ขนาดเล็กเป็นไม้ล้มลุก ไม้เถา ไม้เลื้อย ไม้พุ่ม ตลอดจนไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีไม้น้ำหลายประเภทที่ให้ดอกสวยงาม นับว่ามีความหลากหลายเหมาะสมแก่สภาพความเป็นอยู่ และความต้องการที่จะมีไว้ชื่นชม

 

Go to Top