อาท สุรพันธุ์ พลรัมย์ suraphan

อาท สุรพันธุ์ พลรัมย์ suraphan

อาท สุรพันธุ์ พลรัมย์ suraphan
อาท สุรพันธุ์ พลรัมย์ suraphan
อาท สุรพันธุ์ พลรัมย์ suraphan

อาท สุรพันธุ์ พลรัมย์ suraphan

font size=7 font size=5 font size=3 ไม่ได้ตั้งขนาด font size
ตัวอักษรขนาด 5 สี ชมพู
####################################################################

ทดสอบการจัดข้อความในเอกสาร

การทดสอบการจัดรูปแบบเอกสาร HTML
ในการตัดคำและจัดรูปแบบประโยคหลายๆรูปแบบ

การขึ้นประโยคใหม่ของข้อความมีผลอย่างไร


การขึ้นประโยคใหม่ชิดขวา


การขึ้นประโยคใหม่กึ่งกลาง


####################################################################

การจัดข้อความแบบรายการ

การแสดงผลแบบเรียงลำดับ
 1. หัวข้อรายการที่ 1
 2. หัวข้อรายการที่ 2
 3. ....................................
 4. หัวข้อรายการที่ 5
แสดงผลแบบไม่เรียงลำดับ การแสดงผลแบบคำจำกัดความ
Zombie(n)
Dead person made to move by magic.
####################################################################

การทดสอบการแทรกรูปภาพ

ภาพนิตยสาร Tick a seatเที่ยวทะเลบางแสน
ภาพนิตยสาร Tick a seatเที่ยวทะเลบางแสน
ภาพนิตยสาร Tick a seat เที่ยวทะเลบางแสน

####################################################################

การแสดงผลในรูปแบบตาราง

ตารางแสดงผลการสอบ
ชื่อผู้เข้าสอบ คะแนนที่ได้
เอกชัย
สุรพันธุ์999
สุนารี3

####################################################################

 

ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน < UL>
 • รายการที่1 < LI>รายการที่2
 • รายการที่3
 • รายการที่4
 • รายการที่5
 • รายการที่6
 • รายการที่7
 • รายการที่8
 • รายการที่9
 • รายการที่10

  กลับไปสู่หัวข้อทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน กลับ รายการ ทดสอบการจัดข้อความในเอกสาร