ความหมายของ "ขนมไทย"

           ขนมไทยเป็นขนมหวานของไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณถือเป็นเอกลักษณ์ และ วัฒนธรรมของชาติ  ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานในสมัยก่อนขนมไทยจะทำ เฉพาะเวลามีงานเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในงานเทศกาลงานประเพณี  งานทางศาสนา หรือ การประกอบพิธีกรรมต่างๆ   แต่ที่เห็นมีขนมหลากหลายกินทุกวัน  หลังสำรับคาวหวาน  หรือกินเป็นของว่างก็ล้วนแต่คิดประดิดประดอยขึ้นภายหลังแล้วทั้งสิ้น  รวมถึงขนมจาก ต่างชาติที่เข้ามา  โดยผ่านความสัมพันธ์ทางการเมืองก็ถูกดัดแปลงให้มีรูปรสลักษณะ เป็นแบบไทยๆจนบางทีคนนึกกันไปว่าเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมก็มีแต่แท้ที่จริงแล้วขนมไทย แท้ๆนั้นจะมีส่วนประกอบเพียงสามอย่างคือ แป้ง  น้ำตาล  มะพร้าว โดยการทำ  ขนมไทยนี้  เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทยในเรื่อง ความอดทน  ใจเย็น ละเอียดลออและ ช่างสังเกต ทั้งยังได้แฝงความหมายอันลึกซึ้งไว้ในชื่อของ ขนมไทย แต่ละชนิดด้วย

 

 

 

Go to Top