แนะนำนักกีฬา
ผศ.วิโรจน์ พานิชยกิจ
ประวัติย่อ
- สถาบันภาษา
- http://www.culi.chula.ac.th
-
Tel.
อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ (อ.เจี๊ยบ)
ประวัติย่อ
- อักษรศาสตร์
- http://www.arts.chula.ac.th
-
Tel. 84725, 1188-6309000, 258-8511
ดร..ชโยดม สรรพศรี (อ.ปิ่น)
ประวัติย่อ
- เศรษฐศาสตร์
- http://www.econ.chula.ac.th
-
Tel. 86219, 01-812-7778
(c) Copyright 2000-2002 Chulapingpong.cjb.net All rights reserved.
คุณประโยชน์ กาซูยี
ประวัติย่อ
- ศศินทร์
- http://www.sasin.chula.ac.th
-
Tel. 83869, 756-7398
ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์
ประวัติย่อ
- วิศวกรรมศาสตร์
-
-
Tel.
ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
ประวัติย่อ
- รัฐศาสตร์
- http://www.chula.ac.th/college/polsci
-
Tel.
อ.ศราวุธ ชุติชูเดช
ประวัติย่อ
- สถาบันภาษา
-
-
Tel. 86095
อ.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
ประวัติย่อ
- สาธิตประถม
- http://cud.edu.chula.ac.th
-
Tel.
คุณรัฐ ธนะภูมิ
ประวัติย่อ
- ทันตแพทย์ศาสตร์
- http://www.dent.chula.ac.th
-
Tel. 88709-10, 01-332-2001
คุณวิเชียร ปลื้มคิด
ประวัติย่อ
- สถาบันภาษา
- Vichian.P@chula.ac.th
Tel. 86101, 86102, 941-9791, 01-899-8966
คุณพิเชษฐ์ สุรชัยกุลวัฒนา
ประวัติย่อ
- กิจการนิสิต
-
Tel. 87049, 427-4590
คุณกมลพร สุขสมปรารถนา
ประวัติย่อ
- ศศินทร์
-
-
Tel. 83869
คุณสมใจ หอมจิตต์
ประวัติย่อ
- ปิโตรเคมี
- http://www.ppc.chula.ac.th
-
Tel. 84208
คุณวุฒิกร ไกรกรงจักร
ประวัติย่อ
- สถาบันภาษา
-
-
Tel. 86032
คุณแสงเดือน จุฬารัชศิลป์ (กุ้ง)
ประวัติย่อ
- ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ http://www.cec.chula.ac.th
-
- kungwebmaster@yahoo.com
Tel. 01-279-5732, 83934
คุณสมคิด จุฬารัชศิลป์ (คิด)
ประวัติย่อ
- สถาบันภาษา
- Thaipingpong@yahoo.com
- Webmaster ไทยปิงปอง http://Thaipingpong.cjb.net
Tel. 86101
คุณณัฐวัฒน์ พลอยพลาย (ชา)
ประวัติย่อ
- ทันตแพทย์ศาสตร์
-
-
Tel. 88701
คุณเฉลิมรัชท์ ศรีหาญ (ตูน)
ประวัติย่อ
- ทันตแพทย์ศาสตร์
-
Tel. 88701
คุณทรงเกียรติ ขจรบุญ
ประวัติย่อ
- สถาบันภาษา
-
-
Tel.
คุณภาณุ (นุ)
ประวัติย่อ
- องค์การโทรศัพท์ฯ
- http://www.tot.co.th
-
Tel.
คุณโรจน์ ฉายาลักษณ์
ประวัติย่อ
- ตำรวจท่องเที่ยว ดอนเมือง
- http://www.tourist.police.go.th
-
Tel. 09-741-1074
ดร.อุษา แสงวัฒนโรจน์
ประวัติย่อ
- วิทยาศาสตร์
- http://www.sc.chula.ac.th
-
Tel.
คุณจำลอง ฟักสุข
ประวัติย่อ
- สถาบันภาษา
-
-
Tel. 86032
คุณปอนด์ ชอบแต่ง (ปอนด์)
ประวัติย่อ
- โซนีไทย
- http://www.sony.co.th
-
Tel. 01-926-0701 บ้าน 02-612-3580 ต่อ 226
พรเทพ (หนึ่ง)
ประวัติย่อ
- ศูนย์กีฬา
- http://www.chula.ac.th/about/department/sports_center_th.html
-
Tel.
อ.กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ (อ.แก๋ง)
ประวัติย่อ
- สถาบันภาษา
-
-
Tel. 86032
กลับหน้าแรก

รศ.ดร.เทียนชัย ประดิษถายน
ประวัติย่อ
- วิศวกรรมศาสตร์
- http://www.eng.chula.ac.th
-
Tel.
ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี (อ.น้อง)
ประวัติย่อ
- วิศวกรรมศาสตร์
-
-
Tel.
 
ชมรมปิงปองบุคลากรจุฬาฯ :: Chulapingpong Club ยินดีต้อนรับทุกท่าน


     

dr.suchin dr.aek aj.sarawut prayoth kung kid mali toon cha Jit somjai aj.yurawat dr.Pin aj.Jeap rat aj.virote vichian wuth kung pichet aj.Lek