วิธีการแข่งแบบไต่อันดับ : Table Tennis Leader (TTL)
วิธีการแข่งแบบไต่อันดับ : Table Tennis Leader (TTL)

การจัดอันดับแบบ "ปิงปองไต่อันดับ หรือไต่บันได" มีความหมายและวิธีการ ดังนี้
…... TTL หมายถึงอะไร เป็นการแข่งขันเพื่อจัดอันดับนักกีฬาปิงปองที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยมีการจัดอันดับเป็นรายสัปดาห์


วัตถุประสงค์ คืออะไร
เพื่อให้เกิดการแข่งขันแบบกึ่งเป็นทางการรายสัปดาห์ ซึ่งจะเสริมสร้างการพัฒนาฝีมือของนักกีฬา
ให้รุดหน้าไปเร็วยิ่งขึ้น (นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้ “ล้างตา” กับนักกีฬา “เป้าหมาย” ของท่านอีกด้วย) นอกจากนั้นยังทำให้การฝึกซ้อมไม่น่าเบื่อหน่าย เพราะจะมีการแข่งขันนับแต้ม
คะแนนแบบกึ่งเป็นทางการ

วิธีการจัดการแข่งขันและการจัดอันดับ ทำอย่างไร
1.จัดอันดับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรก โดยวิธีจับสลาก ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังจะต้อง
เริ่มทีอันดับท้ายสุด

2.รวมนักกีฬาหญิงและชายไว้ในการจัดอันดับเดียวกัน

3.จะมีการจัดการแข่งขันกันทุกวันศุกร์ ยกเว้นนักกีฬาคู่แข่งที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการนัดแข่งขัน
กันเองในวันอื่น

4.วัน เวลา สถานที่ กรรมการตัดสิน คู่แข่งขันจะต้องนัดหมายและตกลงกันเองตามอัธยาศัย

5.การแข่งขันให้แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เกม

6.เมื่อแข่งขันเสร็จแล้วจะต้องไปเขียนผลการแข่งขันไว้ในใบรายงานผลการแข่งขัน
ณ จุดนัดหมาย (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ก่อนเวลา 20.00 น. ของวันศุกร์ และต้องลงเวลาที่แข่งขัน
ไว้ด้วย เพื่อที่จะได้จัดอันดับตามผลการแข่งขันล่าสุด

7.การท้าชิง ผู้มีอันดับต่ำกว่าสามารถท้าชิงผู้มีอันดับสูงกว่าได้ 3 อันดับ อาทิเช่น อันดับ 10 ท้าได้
ไกลที่สุดคือ อันดับ 7

8.ในการแข่งขันแต่ละคู่ หากผู้ที่มีอันดับต่ำกว่าเป็นผู้ชนะ จะได้เลื่อนอันดับขึ้นไปแทนที่ผู้แพ้
ส่วนผู้แพ้จะถูกลดอันดับลง 1 อันดับ (โดยไปเบียดผู้ที่มีอันดับต่ำกว่าถูกลดอันดับลงไปอีก)
หากผู้มีอันดับต่ำกว่าเป็นผู้แพ้อันดับของคู่แข่งขันจะไม่เปลี่ยนแปลง

9.ผู้ที่อยู่อันดับที่ 1 หากไม่มีผลการแข่งขันอย่างน้อย 2 นัด ใน 2 สัปดาห์ จะถูกลดลงไปอยู่อันดับ 6
แล้วให้เลื่อนผู้ที่อยู่อันดับ 6 จนถึงอันดับ 2 ขึ้นไปคนละ 1 อันดับ

10.การนัดแข่งขันในช่วงเย็นวันศุกร์นักกีฬาแต่ละคนไม่ควรนัดแข่งขันเกิน 2 นัด เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาเรื่องโต๊ะแข่งขันและเวลาแข่งขันไม่เพียงพอ

11.ในกรณีที่มีการนัดการแข่งขันแล้ว ผู้ไม่มาทำการแข่งขันจะปรับเป็นแพ้ในวันนัดนั้น (การนัด
แข่งขันขอให้คู่แข่งขันตกลงกันก่อนให้ชัดเจน)

12.เพื่อให้การจัดการขั้นบันไดปิงปองเป็นไปอย่างราบรื่นกรุณาอย่าปฏิเสธคู่ท้าชิงของท่าน 2 สัปดาห์
ติดต่อกัน (ยกเว้นกรณีจำเป็น)

13.ค่าบำรุง กิจกรรมคนละ 10 บาทต่อเดือน (เป็นค่าของรางวัลและค่าถ่ายเอกสาร)

14.ติดตามผลการจัดอันดับประจำสัปดาห์ ได้จาก http://chulapingpong.cjb.net

การประเมินผลงาน ทุก 2 เดือน
จะมีการประเมินผลงาน และแจกรางวัลแก่นักกีฬาที่สามารถ
รักษาอันดับ Top 5 ได้นานที่สุด
กี่สัปดาห์นักกีฬาที่มีการเลื่อนอันดับขึ้นได้มากขั้นบันไดที่สุด

ข้อควรระวัง: การแข่งขันขั้นบันไดนี้ถ้าท่านไม่ Active ท่านอาจตกบันไดแบบอัตโนมัติ หรืออันดับ
ของท่านจะถูกแซงโดยอัตโนมัติ เพราะท่านจะถูกก้าวข้ามไปเรื่อยๆ จากนักกีฬาที่ Active มากกว่า


ตัวอย่าง ใบรายงานผลการแข่งขัน (TTL)
เพื่อจัดอันดับในวันศุกร์ที่ …………………………………………..2543

คู่แข่งขัน คะแนน วันที่ / เวลา


1. _________________ ชนะ _________________ 2:1 ________________________


2. _________________ ชนะ _________________ 2:0 ________________________


3.


4.

ตัวอย่างการจัดอันดับ
เดิม อันดับ 1 คือ อ. ศราวุธ
อันดับ 2 คือ วิเชียร
อันดับ 3 คือ ประโยชน์
อันดับ 4 คือ วุฒิกร


ผลการแข่งขันประจำศุกร์ที่ _______________________________
วุฒิกร ชนะ วิเชียร 2:1 18:30 น.
วิเชียร ชนะ ศราวุธ 2:0 20:00 น.
ผล
อันดับ 1 วิเชียร
2 วุฒิกร
3 ศราวุธ
4 ประโยชน์
แต่ถ้า
วิเชียร ชนะ ศราวุธ 2:0 18:45 น.
วุฒิกร ชนะ วิเชียร 2:1 20:00 น.
ผลการจัดอันดับ
อันดับ 1 วุฒิกร
2 วิเชียร
3 ศราวุธ
4 ประโยชน์


ตรวจสอบอันดับประจำสัปดาห์ได้จาก Web site. http://chulapingpong.cjb.net


ตารางของ TTL จะมีลักษณะอย่างไร

ตารางผลการจัดขั้นบันไดปิงปอง ประจำ

อันดับ ชื่อผู้เล่น สังกัดทีม (ถ้ามี) ผลการแข่งขัน ครั้งล่าสุด

1 _________________

2 _________________

3 _________________

4 _________________

5 _________________

ต่อเนื่องกันไปตามผลการจัดอันดับและจำนวนสมาชิก

(c) Copyright 2000-2002 Chulapingpong.cjb.net All rights reserved.
 
ชมรมปิงปองบุคลากรจุฬาฯ :: Chulapingpong Club ยินดีต้อนรับทุกท่าน
dr.suchin dr.aek aj.sarawut prayoth kung kid mali toon cha Jit somjai aj.yurawat dr.Pin aj.Jeap rat aj.virote vichian wuth kung pichet aj.Lek