ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : อภิญญา เสมอลาภ

เพศ : หญิง

เชื้อชาติ : ไทย

สัญชาติ : ไทย

ภูมิลำเนาเกิด : 55 หมู่ที่ 14 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ที่อยู่ปัจจุบัน : 8 ซ.แม่เนี้ยว แยก 2 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง

เขตดินแดง กทม. 10400