S ทำจากซิลิโคน

S ฝังก้อนเนื้องอกจำลองขนาดต่างๆ

S คงทนต่ออุณหภูมิและความชื้นในไทย

S ทนทานต่อการใช้งานตามสภาพปกติ

Story Page Title

Text Box: คุณลักษณะเฉพาะของหุ่นเต้านมจำลอง