ชุดหุ่นเต้านมจำลองหนึ่งชุดราคา 3,200 บาท ประกอบด้วย

1.              หุ่นเต้านมจำลอง ขนาด 4 นิ้ว* 5 นิ้ว * 2 นิ้ว

2.              กระเป๋าหิ้วบุฟองน้ำสำหรับบรรจุหุ่นเต้านมจำลองขนาด 10 นิ้ว * 6 นิ้ว * 3นิ้ว

3.              แป้นสำหรับวางหุ่นเต้านมจำลองที่ปรับระดับได้

4.              คู่มือการใช้และการดูแลรักษาเคลือบพลาสติก

5.              แป้งฝุ่นสำหรับทำความสะอาด

Text Box: รายการชุดหุ่นเต้านมจำลอง