รับรางวัลที่ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย จากการประกวดบริษัททิฟโก้
รางวัลชมเชย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย