เพลง หนึ่งในร้อย

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง สง่า อารัมภีร์
ขับร้อง สวลี ผกาพันธ์

  พราว แพรว...อันดวงแก้วแวว-วาว
สด สี งาม หลายหลากมากนาม นิยม
นิล-กาฬ มุกดา บุษรา คัมคม
น่า ชม ว่างาม เหมาะสม ดี

เพชร...น้ำหนึ่ง งามซึ้ง จึงเป็นยอดมณี
ผ่อง แผ้วสดสี เพชรดี มีหนึ่งในร้อยดวง

ความดี คนเรานี่ดีใด ดีน้ำ ใจที่ให้แก่คน ทั้งปวง
อภัย รู้แต่ให้ไปไม่หวง เจ็บ ทรวง หน่วงใจให้รู้ ทัน
รู้...กลืน กล้ำ เลิศล้ำ ความเป็น ยอดคน
ชื่น ชอบตอบ ผล ร้อยคน มีหนึ่งเท่านั้นเอย

(ดนตรี)
รู้...กลืน กล้ำ เลิศล้ำ ความเป็น ยอดคน
ชื่น ชอบตอบผล ร้อยคน มีหนึ่งเท่านั้นเอง

Go back to the Main Page
Last updated: 29/09/03