LOTEKSITE

             สูบหอยโข่งหรือที่เรียกตามภาษาวิชาการว่า "สูบไหลตามรัศมี"(Centrifugal/ Radial Flow Pump) นั้นเป็นสูบที่มีใช้อยู่ในประเทศของเราแพร่หลายมาก และนานมากมาแล้ว   และก็ถือว่าเป็นของ "Low Tech"    สูบพวกนี้ ถ้าเป็นแบบใช้เครื่องยนต์ฉุดก็มีตั้งแต่ที่ขายอยู่ในเวิ้งนาครเขษม ราคาไม่กี่พันบาท ไปจนถึงสูบดับเพลิงที่อยู่ตามตึกสูง ราคาสี่ห้าล้านบาท ซึ่งต้องซื้อพร้อมกับเครื่องยนต์   สูบระดับปานกลางก็มีที่กทม.และกรมชลประทานใช้เพื่อแก้ไขน้ำแล้งหรือแก้ไขน้ำท่วม ซึ่งก็ต้องซื้อพร้อมเครื่องยนต์ด้วยเหมือนกัน ราคาพวกนี้ก็หลักหมื่นถึงล้าน แล้วแต่ข้อกำหนดทางเทคนิค
             สูบแบบที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับก็มีตั้งแต่สูบประปาที่มีถังติดสำหรับใช้ตามบ้าน สูบจุ่มหรือที่นิยมเรียกว่า "ไดรโว่" สูบของเหลวต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั่วไปเกือบทั้งสิ้นเป็นสูบหอยโข่ง   ปีหนึ่งๆมีการนำเข้าซึ่งสูบที่ว่านี้เป็นปริมาณมาก ถ้าสูบรุ่นไหนเป็นที่นิยมจริงๆ ผู้ขายก็จะหาโรงงานที่มีศักยภาพมาลอกแบบซึ่งไม่มีปัญหาในด้านเทคนิคเพราะก็เคยได้กล่าวแล้วว่าเป็นเรื่อง "Low Tecch"      สูบที่ลอกแบบมาใช้การได้ดีใกล้เคียงหรือดีเท่ากันกับต้นแบบ   สิ่งที่ไม่ได้มาก็คือ"ทำสูบให้มีขนาด รูปร่าง อย่างไร จึงจะได้อัตราการไหลและก็ความดันอย่างที่ต้องการ"      มีตำหรับตำราที่บอกว่าเป็นการออกแบบสูบอยู่มากมายหลายเล่ม แต่เมื่อหามาอ่านแล้วก็ยังออกแบบสูบไม่ได้อยู่ดี   หนทางเดียวที่จะไขความลับนี้ได้ก็คือจะต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง