การสาธิตปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าแรงสูงให้กับ คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

HV demons

Trip ดูงานสถานีไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย (กฟผ.)

Sainoi visit

เยี่ยมชมการผลิตสายเคเบิลไฟฟ้าที่ Phelps Dodge International (Thailand) Ltd และการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่ Fuji Tusco Co.,ltd.

PD visit
FT visit

เยี่ยมชมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่ บริษัทถิรไทยจำกัด และการผลิต capacitor bank ที่ ABB (Thailand) Co., Ltd.

Sainoi visit Sainoi visit
top