ชื่อ นามสกุล วันที่ เดือน พ.ศ. 2545

ตําเเหน่งทางวิชาการ ตําเเหน่งทางบริหาร ตําเเหน่งอื่นๆ

สังกัดหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ มือถือ

E-mail

สถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฯ (ตลอดชีพ/รายปี/ยังไม่เป็น)

ขอจองห้องพักโรงเเรม(จะจัดโรงเเรมตามลําดับที่ท่านเลือกในกรณีที่ห้องพักเต็ม) ตั้งเเต่วันที่ ธันวาคม 2545 ถึง เที่ยงวันที่ ธันวาคม 2545 รวม คืน

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ห้องเดี่ยว 850 บาทต่อคืน(รวมอาหารเช้า)
                            ห้องคู่ 850บาทต่อคืน(รวมอาหารเช้า 2 คน) ผู้ร่วมพักชื่อ นามสกุล

พร้อมนี้ได้ชำระค่าที่พักเต็มจำนวนมาพร้อมแบบจองที่พักนี้

โดยทาง เงินสด
            ธนาณัติ ปณ เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. 2545
         (สั่งจ่ายนายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย)
            โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สาขามาบุญครอง
         ชื่อบัญชี สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
         บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 043-258683-2 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2545
         พร้อมนี้ได้แนบสำเนาสลิปธนาคารมาด้วยแล้ว