ประมวลรายวิชา

bullet Course Syllabus 2301321  Combinatorics and Graph Theory

ตารางเรียน

bulletวันจันทร์ 13-15 ห้อง 230 อาคารแถบ
bulletวันพุธ 11-12 ห้อง 231 อาคารแถบ

เอกสารประกอบการสอน ในรูปแบบ PDF

(ถ้าอ่าน PDF ไม่ได้ ให้ download acrobat reader)

1.

2.

3.

4.

 
bulletChapter 1 Permutations-Combinations, Bijection-Injection, Double Countings
bullet Lecture Note 1
bulletHomework 1

4.

5.

6.

 
bulletChapter 2 The Binomial Coefficients
bullet Lecture Note 2
bulletHomework 2

7.

8.

9.

 
bulletChapter 3 The Inclusion-Exclusion Principle and Applications
bullet Lecture Note 3
bulletHomework 3

10.

11.

12.

 
bulletChapter 4 Recurrence Relations and Generating Functions
bullet Lecture Note 4
bulletHomework 4

12.

13.

 

 

bulletChapter 5 Special Counting Sequences
bullet Lecture Note 5
bulletHomework 5

14.

15.

 
bulletChapter 6 Pigeonhole Principles
bullet Lecture Note 6
bulletHomework 6

16.

Mid-Term

ตารางสอบ

bullet สอบกลางภาค  

          วันพฤหัสที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลา (ประกาศภายหลัง) น. 

bullet สอบปลายภาค

          วันพฤหัสที่ 25 กุมภาพันธ์  2553  เวลา (ประกาศภายหลัง) น.

คะแนนสอบ

bulletQuiz 1
bulletQuiz 2
bullet สอบกลางภาค  

  Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact ME.
Last updated: 07/01/52.