I see U ^//^ I see U ^//^
I see U ^//^

 

oOo วิธีแก้เครียด oOo

 

ยิ้ม การยิ้มเป็นภาษากายที่ดีที่สุดเป็นการเปิดประตูของหัวใจรับความสุขและให้ความสุขแก่ผู้อื่นและชื่นชมตัวเองได้ด้วยจงคิดว่าเรายิ้มให้กับความดีของคนอื่น

จงยิ้มอย่างสดชื่น อารมณ์ดีมีชีวิตชีวา

อย่ากังวล ความกังวลเกิดจากความคาดหวัง อยากจะได้ในสิ่งที่เป็นได้ยาก และใจจะคิดอยากได้อยู่เสมอ เมื่อหมดความแสวงหาลดความต้องการ ลดความอยากได้ลง ก็จะได้ไม่เครียดและเป็นทุกข์ต่อไป

ความระแวง ความระแวงทำให้เป็นโรคเหงา คบใครๆ ก็ไม่สนิทสนมจากใจจริงและรู้สึกไม่ปลอดภัย เมื่ออยู่กับผู้อื่นต้องทำอดีตให้เป็นอดีต อย่าทำอดีตให้เป็นปัจจุบันและกลัวอนาคต "เลิกคิดเถิด ความระแวง มะเร็งของความสุขของมนุษย์"

ความโกรธ เป็นอารมณ์ที่น่ากลัวและรุนแรงที่สุด การลดความโกรธมีหลายอย่าง เช่น การทำงานให้มากขึ้นออกกำลังกาย สนใจศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ เดินทางท่องเที่ยว ดนตรี เล่นกีฬา

อารมณ์ขันอารมณ์ขันนี้เป็นยาวิเศษที่ทำให้มีความสุขผ่อนคลายความตึงเครียดทำให้เกิดมิตรภาพมีความสนุกสนานและบรรยากาศรอบๆ ด้วยจะสุนทรี ลดตัวเองสู่ ์ลดตัวเองสู่ความเป็นเด็กได้มองโลกในแง่ดีรู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่นได้

คาถาคลายเครียด "ช่างมัน" มนุษย์หนีความเครียดไม่พ้นหรอก บางคนมีมาก บางคนมีน้อย ความเครียดจึงทำให้ไม่เป็นสุข ทุกอย่างที่เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไป และสิ้นสุดได้ทั้งนั้น เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวาง หรือ "ช่างมัน" เมื่อรู้อย่างนี้แล้วใครอยากจะเครียดนานๆ ก็ตามใจ นอกจากไม่มีความสุขแล้วยังแก่เร็ว ป่วยบ่อยๆ ด้วย

oooooooOOOOOooooooo