my homepage

 

ตำนานดอกกุหลาบ

  กุหลาบ เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่า
  กุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า
70ล้านปีมาแล้ว
ตามประวัติศาสตร์เล่าว่า   กุหลาบป่าถูกนำมาปลูกไว
้ในพระราชวังของจักรพรรด์จีนในสมัยราชวงศ์์ฮั่น
  ราว 5,000
ปีมาแล้ว สำหรับชาวโรมันแล้วเรียกได้ว่าดอกกุหลาบ
มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน เพราะชาวโรมันถือว่า
ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรักซึ่งเป็นทั้งของขวัญ
ดอกไม้สำหรับทำเป็นมาลัยต้อนรับแขก
หรืองานเฉลิมฉลองต่างๆ
ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับทำขนม ทำไวน์
ส่วนน้ำมันกุหลาบยังใช้ทำเป็นยาได้อีกด้วย  

ตำนานดอกมะลิ

          มะลิ เป็นพืชดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Jasminum sambac
พบได้ในเอเชีย ดอกมีกลิ่นหอมเย็น   คนไทยนิยมนำมาลอยน้ำเย็นเพื่อดื่ม

ตำนานดอกชบา

ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงปานกลาง เป็นพืชที่มีเนื้อไม้อ่อนเปลือกเหนียว
ใบเป็นใบเดี่ยวมีสีเขียวสด ใบรูปไข่ปลายแหลม ริมใบเป็นจักฟันเลื่อย
ดอกมีสีสันแตกต่างกันมากมาย เช่น แดง ชมพู
เหลือง ส้ม มีกลีบดอก 5 กลีบ ทั้งดอกลาและดอกซ้อนออกดอกตลอดปี

ตำนานดอกกุหลาบ ตำนานดอกมะล ตำนานดอกชบา