ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Homepage ของผมครับ

 

Updated    Aug 49

 

"ทำอย่างไรจึงจะเรียนอย่างมีความสุข"

สวัสดีครับ

ช่วงที่ผ่านมานี้ จะเห็นว่าหน้าตาของที่นี่แทบจะเหมือนเดิม แต่จริงๆ แล้วมีปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ บ้าง แม้จะไม่เห็นชัดเจนก็ตาม

ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดเห็นจะเป็น ถามมาตอบไป เพราะใช้บอร์ดของฟรีอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ถาวร

จะเห็นได้ว่าผมต้องเปลี่ยนไปใช้ของที่ต่างๆ เรื่อยๆ ตามแต่สถานการณ์ ก็ต้องขออภัย ที่เข้ามาชมแต่ละครั้ง อาจพบหน้าตาบอร์ดเปลี่ยนไป

แต่ยังไงก็ตาม ผมอยากจะคงส่วนนี้ไว้ เพื่อเอาไว้เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันต่อไป

หวังว่าทุกคนที่เข้ามาชมจะไม่เบื่อกันไปซะก่อน และยินดีมาก หากมีข้อเสนอแนะติชม ซึ่งสามารถใส่ไว้ในส่วน ถามมาตอบไป ได้ครับ    

สิทธิพร แอกทอง <Bomb>    

 

ที่ทำงาน:  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330     โทรศัพท์ 02-2564281     โทรสาร 02-2527028

มือถือ   09-7701732

Email   ที่ทำงาน: fmedsat@md.chula.ac.th

            ส่วนตัว: sagthong@yahoo.com