ไม้ดอกเศรษฐกิจ

 ดอกกุหลาบ

 ดอกหน้าวัว

 LINKS |มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์| |sanook| |hotmail|

 

E-mail: cjintana@chula.ac.th