Website ที่น่าสนใจ

Education

 

www.thaiedgov.org website ที่รวบรวม website ทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
www.onec.go.th website ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
www.thailearn.org website เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด
www.thaiteacher.org website เพื่อการปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
www.thaigifted.org website เพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
www.thaiqa.org website ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
www.thaikids.org website จัดทำขึ้นสำหรับนักการศึกษา ผู้ปกครอง เด็ก และผู้สนใจพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
www.thaiedresearch.org website ที่นำเสนอฐานข้อมูลการวิจัยในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
www.drrung.com website ที่นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการปฏิรูปการศึกษาของ ดร. รุ่ง แก้วแดง
pioneer.chula.ac.th/~jutumpor website ที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ศ. ดร. อุทุมพร จามรมาน
 

 

Educational Institutes / Universities
www.chula.ac.th จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.kku.ac.th มหาวิทยาลัยขอนแก่น
www.tu.ac.th มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
www.nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร
www.buu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา
www.mahidol.ac.th มหาวิทยาลัยมหิดล
www.mju.ac.th มหาวิทยาลัยแม่โจ้
www.ru.ac.th มหาวิทยาลัยรามคำแหง
www.swu.ac.th มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
www.su.ac.th มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.psu.ac.th มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
www.stou.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
www.crma.ac.th โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
www.kmitt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
www.kmitnb.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
www.kmitl.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
www.rit.ac.th สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
www.nida.ac.th สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
   
Electornic Cards  
www.hallmark.com website หลายแห่งที่ให้บริการส่งการ์ดอิเลคทรอนิกส์ฟรี สำหรับใช้มอบความรู้สึกดีๆ ให้กับคนที่เรารักได้ ซึ่งการ์ดเหล่านี้ นอกจากจะไปถึงผู้รับได้รวดเร็วแล้ว ยังมีภาพเคลื่อนไหว และบางทีก็มีเสียงด้วย
www.e-cards.com
www.bluemountain.com
www.cardmaster.com
   
Free Homepage  
www.xoom.com สำหรับผู้ที่อยากมีหน้า homepage ส่วนตัว ก็สามารถติดต่อขอพื้นที่ได้จาก website ที่ให้บริการพื้นที่สำหรับเผยแพร่ homepage
www.geocities.com
   
Free Programs  
www.tucows.com มี programs ที่เราโหลดมาใช้ได้จาก Internet มากมาย ตั้งแต่โปรแกรมใช้งาน ไปจนถึงเกมต่างๆ ทั้งที่ทำโดยคนไทย และของต่างประเทศ
www.jumbo.com
www.happypuppy.com
www.download.com
www.gamesdomain.com
www.thaiware.com
   
Free Email  
www.usa.net แต่ก่อนเคยให้บริการฟรีอีเมล์ แต่เดี๋ยวนี้ต้องเสียเงินแล้ว แต่ว่าเร็วมากนะขอบอก ถ้าใครพอมีเงินก็เข้าไปใช้บริการได้นะครับ
www.hotmail.com สำหรับ website นี้ค่อนข้างปลอดภัยมากในการรักษาความลับของคนใช้บริการ ค่อนข้างช้า เพราะเดี๋ยวนี้คนใช้เยอะแล้ว
www.bangkok.com ใครเป็นคนไทยก็เข้าไปใช้บริการได้นะครับ website ของคนไทยเอง หรือเป็นคนต่างประเทศก็ได้นะ
www.chula.com website นี้สำหรับชาวจุฬาฯ โดยเฉพาะเลยนะ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าไปใช้บริการได้นะครับ
   
Popular Websites  
www.sanook.com ถ้าถามนักเล่น Internet จะมี Websites บางแห่งที่ไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเป็นที่รวบรวมสารพัดบริการ ตั้งแต่อันดับ Websites ดัง / Download เพลงดัง / ส่งเพจเจอร ์/ Search / ไปจนถึงห้องสนทนา ( Chat Room ) ต่างๆ
www.pantip.com
www.wanjai.com
www.kapook.com
www.madoo.com
www.yahoo.com
www.watpon.com สำหรับนักวัดผลอย่างผมนี่แหละครับ ลองเข้าไปดูนะได้ประโยชน์มากเลยล่ะ

website หน่วยงานประกันคุณภาพในประเทศต่าง ๆ

ประเทศ
หน่วยงาน
เว็บไซด์
สหราชอาณาจักร Quality Assurance Agency www.qaa.ac.uk
Higher Education Funding Council for England www.hefce.ac.uk
Higher Education Funding Council for Wales www.wfc.ac.uk/fefew/index.html
Scottish Higher Education Funding Council www.shec.ac.uk/shefc/welcome.html
Department of Education for Northern Ireland www.deni.gov.uk
Higher Education Quality Council www.niss.ac.uk/education/heqc
สหรัฐอเมริกา Council for Higher Education Accreditation www.chea.org
Middle State Association of colleges and Schools www.msache.org
New England Association of Schools and Colleges www.neasc.org
North Central Association of Colleges and Schools www.ncacihe.org
Northwest Association of Schools and Colleges www.cocnasc.org
Southern Association of Colleges and Schools www.sacscoc.org
Western Association of Schools and Colleges www.wascweb.org
ญี่ปุ่น The Japanese University Accreditation Association www.juaa.or.jp
นิวซีแลนด์ New Zealand Vice - Chancellor ' s Committee www.nzvcc.ac.nz
New Zealand Qualification Authority www.nzqa.govt.nz
New Zealand Universities Academic Audit Unit www.aau.ac.nz
ไทย ทบวงมหาวิทยาลัย ( การประกันคุณภาพ ) www.qa.mua.go.th
สถาบันราชภัฏ www.rajabhat.ac.th

Top l Home