น่าคิดเหมือนกันนะ

to..my friend and teacher

(1) : read = no F

(2) : no read = F

(1)+(2) : read + no read = no F + F

then : read( 1 + no ) = F( no + 1 )

thus : read = F
????????

 

 

 

 

 

กลับไป