หน้าหลัก

ประวัติ

หน่วยงาน

จองห้องเรียน

จองสื่อ

ความรู้ไอที

ข่าวไอที

การศึกษา

สารสาส์น

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  หรือที่เรียกกันในภาษาไทยอย่างย่อๅ ว่า "ไอที"
ซึ่งเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม   เป็นสิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเรา
ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก   ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว การทำงาน หรือการเรียน  ดังนั้น การมีความรู้
ในเรื่องไอทีจึงเป็นสิ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่เราได้อย่างดีทีเดียว

   ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตในและนอกมหาวิทยาลัย

  เพิ่มความเร็วในการต่ออินเทอร์เน็ต

  MP3 for free

  แฮกเคอร์ขโมยเครดิตคาร์ด

  Virtual Library สำหรับนักพัฒนาเว็บ

  แบบฝึกหัดสำหรับผู้เริ่มสร้างเว็บ

  Screen Savers ยอดนิยม

  Artificial Intelligence ปรับโฉมเทคโนโลยีได้อย่างไร

  สรุปเรื่องราว Y2K

  Yardeni ยอมรับว่าคาดการณ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ Y2K

  10 เทคโนโลยีที่ท้าทายปี 2000

  เตรียมพร้อมสำหรับ Windows 2000

  cookies คืออะไร

  คอมพิวเตอร์มือถือสำหรับอ่านหนังสือพิมพ์

  ฝึกอบรมด้วย video-on-demand

  เว็บไซต์แนะนำสื่อด้านภาพและเสียง

  รอบรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มือถือ

  10 เว็บไซต์ยอดนิยมที่ควรมีไว้

  เครือข่ายภายในบ้าน

  บทบาทผู้หญิงบนเว็บ

  บริการอัดภาพออนไลน์

  e-stamp บริการแสตมป์บนเว็บ

  ภาพยนตร์สั้นออนไลน์

  ฟรีพีซี...ฟรีจริงหรือ?

  MP3 Resource Center

  เข้าหลายเว็บไซต์ด้วยรหัสผ่านเดียว

  อินเทอร์เน็ตไทยศึกษา

  วินโดวส์ครบรอบ ๓๐ ปี

  ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

  นาโนเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร

  อาชญากรรมบนเน็ต

  ปฎิวัติของสีเครื่องคอมพิวเตอร์

  ปฎิวัติของสีเครื่องคอมพิวเตอร์

  รู้จักกับ USB

  สิ่งมหัศจรรย์ของเว็บ

  การเข้าอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว

  เทคโนโลยีในอนาคต

จอมอนิเตอร์บางกว่าแสตมป์
ซื้อของในศตวรรษที่ ๒๑
รถบิน!?
คอมพิวเตอร์จากความยาวคลื่น
๑๐ เทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนที่

  เว็บทีวี

ความรู้เกี่ยวกับเว็บทีวี
เว็บทีวีคืออะไร
เรียนด้วยเว็บทีวี
ทีวีเชิงโต้ตอบ

  ทศวรรษของวิทยาการคอมพิวเตอร์

ตอนที่ ๑: วิสัยทัศน์
ตอนที่ ๒: ผลิตภัณฑ์
ตอนที่ ๓: แนวโน้ม

 

   ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์...บริการ e-mail lists
       eGroups
       Topica

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 21 มิถุนายน 2543 16:04:47

หน้าหลักbullet2.gif (1007 bytes)ประวัติbullet2.gif (1007 bytes) หน่วยงานbullet2.gif (1007 bytes) จองห้องเรียน bullet2.gif (1007 bytes) จองสื่อ bullet2.gif (1007 bytes) ความรู้ไอทีbullet2.gif (1007 bytes) ข่าวไอที bullet2.gif (1007 bytes) การศึกษา bullet2.gif (1007 bytes) สารสาส์น