หน้าหลัก

ประวัติ

หน่วยงาน

จองห้องเรียน

จองสื่อ

ความรู้ไอที

ข่าวไอที

การศึกษา

สารสาส์น

สารสาส์นศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  เป็นจุลสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษาแก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์  โดยมีกำหนดออกเป็นรายเดือน ภาคการศึกษาละ ๔ ฉบับ รวม ๘ ฉบับ ในหนึ่งปี

สารสาส์น ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

ข่าวจากศูนย์เทคโนฯ

สาระน่ารู้.................ถนอมดวงตา...ให้มีแวว
เกร็ดโปรแกรม.........ใส่ลูกเล่นให้เว็บเพจ

สารสาส์นฉบับย้อนหลัง

สารสาส์น ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖  ธันวาคม ๒๕๔๒

ค้นหาความหมาย......-width font
สาระน่ารู้...................คอมถาม...คำถาม
เกร็ดโปรแกรม............การสร้างภาพเคลื่อนไหว
คำถามถามบ่อย..........ความคมชัดจอภาพฯ

สารสาส์น ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๗  มกราคม ๒๕๔๓

ข่าวจากศูนย์เทคโนฯ

สาระน่ารู้...................ด้วยสติและสตางค์ แด่ Y2K
เกร็ดโปรแกรม............กราฟิก rollover
คำถามถามบ่อย..........แบบอักษรบนเว็บ

 

 


หน้าหลักbullet2.gif (1007 bytes)ประวัติbullet2.gif (1007 bytes) หน่วยงานbullet2.gif (1007 bytes) จองห้องเรียน bullet2.gif (1007 bytes) จองสื่อ bullet2.gif (1007 bytes) ความรู้ไอทีbullet2.gif (1007 bytes) ข่าวไอที bullet2.gif (1007 bytes) การศึกษา bullet2.gif (1007 bytes) สารสาส์น