ศรีตรังเกมส์ ครั้งที่ ๒๑
ประเภท
สาย
รอบ
คู่แข่งขัน
ผล
หมายเหตุ
ผลการการแข่งขันวันที่ 6 พฤษภาคม 2545 ประเภทกีฬา เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย - - ธรรมศาสตร์ เทคโนฯสุรนารี
3
: 1  
ทีมหญิง - - ศิลปากร มหิดล
3
: 1  
ทีมหญิง - - สงขลา ทบวง
-
: bye  
ทีมหญิง - - เทคโนฯสุรนารี เกษตรศาสตร์
0
: 3  
ทีมหญิง - - รามคำแหง สุโขทัย ฯ
3
: 0  
ทีมหญิง - - เชียงใหม่ มศว
-
: bye  
ทีมหญิง - - พระนครเหนือ ลาดกระบัง
3
: 0  
ทีมหญิง - - นิด้า วลัยลักษณ์
bye
: -  
ทีมชาย - - จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์
3
: 0  
ทีมชาย - - สงขลา บูรพา
3
: 0  
ทีมชาย - - เชียงใหม่ มหิดล
1
: 3  
ทีมชาย - - นิด้า ส.เอกชน
-
: bye  
ทีมชาย - - เกษตรศาสตร์ รามคำแหง
2
: 3  
ทีมหญิง - - จุฬาลงกรณ์ ธนบุรี
3
: 0  
ทีมหญิง - - เกษตรศาสตร์ นเรศวร
2
: 3
ทีมหญิง - - รามคำแหง ธรรมศาสตร์
3
: 0
ทีมหญิง -- - วลัยลักษณ์ ส.เอกชน
bye
: -
ทีมชาย - - จุฬาลงกรณ์ นิด้า
3
: 0
ทีมชาย - - ทบวง สงขลา
0
: 3
ทีมชาย - - มหิดล พระนครเหนือ
1
: 3
ทีมชาย - - ธนบุรี รามคำแหง
2
: 3
ทีมชาย - - วลัยลักษณ์ ทบวง
1
: 3
ทีมชาย - - สงขลา ศิลปากร
3
: 0
ทีมชาย - - นเรศวร มหิดล
0
: 3
ทีมชาย - - พระนครเหนือ มศว
-
: bye
ทีมชาย - - ธนบุรี ลาดกระบัง
3
: 1
ทีมชาย - - เกษตรศาสตร์ สุโขทัย ฯ
3
: 0
ทีมหญิง - - บูรพา ธนบุรี
0
: 3
7 พฤษภาคม 2545
ช.คู่ - - สุโขทัย ฯ 2 สงขลา 2
สงขลา 2 ชนะ
   
ช.คู่ - - วลัยลักษณ์ นเรศวร
วลัยลักษณ์ ชนะ
 
ช.คู่ - - รามคำแหง บูรพา
บูรพา ชนะ
 
ช.คู่ - - สงขลา สุโขทัย ฯ
สงขลา ชนะ
 
ช.คู่ - - เทคโนฯสุรนารี มหิดล
มหิดล ชนะ
 
ช.คู่ - - จุฬาลงกรณ์ ธนบุรี
จุฬาลงกรณ์ ชนะ
 
ช.คู่ - - ธรรมศาสตร์ ศิลปากร
ศิลปากร ชนะ
 
ช.คู่ - - นิด้า พระนครเหนือ
นิด้า ชนะ
 
ช.คู่ - - เกษตรศาสตร์ ลาดกระบัง
เกษตรศาสตร์ ชนะ
 
ช.คู่ - - นิด้า 2 รามคำแหง 2
รามคำแหง 2 ชนะ
 
ช.คู่ - - พระนครเหนือ 2 เชียงใหม่ 2
พระนครเหนือ 2 ชนะ
 
ช.คู่ - - มหิดล 2 บูรพา 2
มหิดล 2 ชนะ
 
ช.คู่ - - ลาดกระบัง 2 ธนบุรี 2
ธนบุรี 2 ชนะ
 
ช.คู่ - - เทคโนฯสุรนารี 2 เกษตรศาสตร์ 2
เทคโนฯสุรนารี 2 ชนะ
 
ช.คู่ - - ธรรมศาสตร์ 2 วลัยลักษณ์ 2
ธรรมศาสตร์ 2 ชนะ
 
ช.คู่ - - - ทบวง
ทบวง ชนะ
 
ช.คู่ - - สงขลา 2 จุฬาลงกรณ์ 2
สงขลา 2 ชนะ
 
ญ.คู่ - - เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ชนะ
   
ญ.คู่ - - เทคโนฯสุรนารี -
เทคโนฯสุรนารี ชนะ
   
ญ.คู่ - - พระนครเหนือ สงขลา
สงขลา ชนะ
   
ญ.คู่ - - มหิดล ลาดกระบัง
มหิดล ชนะ
   
ทีมหญิง - - จุฬาลงกรณ์ ศิลปากร
3
: 1
ทีมหญิง - - สงขลา นเรศวร
1
: 3
ทีมหญิง - - รามคำแหง เชียงใหม่
3
: 1
ทีมหญิง - - พระนครเหนือ ส.เอกชน
1
: 3
ทีมชาย - - จุฬาลงกรณ์ สงขลา
1
: 3
ทีมชาย - - พระนครเหนือ รามคำแหง
2
: 3
ทีมหญิง - - จุฬาลงกรณ์ นเรศวร
1
: 3
ทีมหญิง - - รามคำแหง ส.เอกชน
0
: 3
ช.เดี่ยว - - เกษตรศาสตร์ นเรศวร
เกษตรศาสตร์ ชนะ
   
ช.เดี่ยว - - ธรรมศาสตร์ ธนบุรี
ธนบุรี ชนะ
   
ช.เดี่ยว - - พระนครเหนือ วลัยลักษณ์
พระนครเหนือ ชนะ
   
ช.เดี่ยว - - จุฬาลงกรณ์ ส.เอกชน
ส.เอกชน ชนะ
   
ช.เดี่ยว - - มหิดล รามคำแหง
รามคำแหง ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - เทคโนฯสุรนารี จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์ ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - สงขลา ธนบุรี
สงขลา ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - จุฬาลงกรณ์2 มหิดล2
จุฬาลงกรณ์2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - -- สุโขทัย ฯ ลาดกระบัง
สุโขทัย ฯ ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - เทคโนฯสุรนารี รามคำแหง2
รามคำแหง2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - เชียงใหม่ ศิลปากร
ศิลปากร ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - วลัยลักษณ์2 พระนครเหนือ2
พระนครเหนือ2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - นิด้า บูรพา
บูรพา ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - สงขลา ทบวง
สงขลา ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - เกษตรศาสตร์ ธนบุรี
ธนบุรี ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - เชียงใหม่2 บูรพา2
บูรพา2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - เกษตรศาสตร์2 นิด้า2
นิด้า2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - ธรรมศาสตร์2 ธนบุรี2
ธนบุรี2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - เทคโนฯสุรนารี2 ลาดกระบัง2
ลาดกระบัง2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - สุโขทัย ฯ2 สงขลา2
สงขลา2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - ศิลปากร2 นเรศวร2
นเรศวร2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - ทบวง2 พระนครเหนือ
พระนครเหนือ ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - ส.เอกชน รามคำแหง
รามคำแหง ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - ส.เอกชน พระนครเหนือ
ส.เอกชน ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - ธนบุรี สุโขทัย ฯ
สุโขทัย ฯ ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - ธรรมศาสตร์ วลัยลักษณ์
วลัยลักษณ์ ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - ลาดกระบัง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - รามคำแหง บูรพา
บูรพา ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - เกษตรศาสตร์ ศิลปากร
ศิลปากร ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - มหิดล สงขลา
สงขลา ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - สงขลา นเรศวร
นเรศวร ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - จุฬาลงกรณ์ 2 ส.เอกชน 2
จุฬาลงกรณ์ 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - เชียงใหม่ 2 รามคำแหง 2
เชียงใหม่ 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - นเรศวร 2 มหิดล 2
นเรศวร 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - ลาดกระบัง 2 เทคโนฯสุรนารี 2
เทคโนฯสุรนารี 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - วลัยลักษณ์ 2 พระนครเหนือ 2
วลัยลักษณ์ 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - ศิลปากร 2 บูรพา 2
ศิลปากร 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - เกษตรศาสตร์ 2 สุโขทัย ฯ 2
เกษตรศาสตร์ 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - ธรรมศาสตร์ 2 สงขลา 2
สงขลา 2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - จุฬาลงกรณ์ สุโขทัย ฯ
จุฬาลงกรณ์ ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - รามคำแหง ศิลปากร
รามคำแหง ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - พระนครเหนือ บูรพา
พระนครเหนือ ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - สงขลา ธนบุรี
สงขลา ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - บูรพา 2 นิด้า 2
นิด้า 2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - ธนบุรี 2 ลาดกระบัง 2
ลาดกระบัง 2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - สงขลา 2 นเรศวร 2
สงขลา 2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - พระนครเหนือ 2 รามคำแหง 2
รามคำแหง 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - ส.เอกชน สุโขทัย ฯ
ส.เอกชน ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - วลัยลักษณ์ เชียงใหม่
เชียงใหม่ ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - บูรพา ศิลปากร
ศิลปากร ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - สงขลา นเรศวร
นเรศวร ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - จุฬาลงกรณ์ 2 เชียงใหม่ 2
จุฬาลงกรณ์ 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - นเรศวร 2 เทคโนฯสุรนารี 2
นเรศวร 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - วลัยลักษณ์ 2 ศิลปากร 2
วลัยลักษณ์ 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - เกษตรศาสตร์ 2 สงขลา 2
เกษตรศาสตร์ 2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - จุฬาลงกรณ์ รามคำแหง
จุฬาลงกรณ์ ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - พระนครเหนือ สงขลา
สงขลา ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - นิด้า 2 ลาดกระบัง 2
ลาดกระบัง 2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - สงขลา 2 รามคำแหง 2
รามคำแหง 2 ชนะ
 
ญ.เดี่ยว - - ส.เอกชน เชียงใหม่
ส.เอกชน ชนะ
 
ช.เดี่ยว -   ศิลปากร นเรศวร
ศิลปากร ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - จุฬาลงกรณ์ 2 นเรศวร 2
จุฬาลงกรณ์ 2 ชนะ
 
ช.เดี่ยว - - วลัยลักษณ์ 2 เกษตรศาสตร์ 2
กษตรศาสตร์ 2 ชนะ

กีฬาบุคลากร ครั้งที่ 21 จ.สงขลา วันที่ 6 พฤษภาคม 2545
กีฬาบุคลากร ครั้งที่ 21 จ.สงขลา วันที่ 7 พฤษภาคม 2545