เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
พระนครเหนือ รามคำแหง
2
: 3
จุฬาลงกรณ์ สงขลา
1
: 3
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
รามคำแหง ส.เอกชน
0
: 3
พระนครเหนือ ส.เอกชน
1
: 3
จุฬาลงกรณ์ ศิลปากร
3
: 1
สงขลา นเรศวร
1
: 3
รามคำแหง เชียงใหม่
3
: 1
จุฬาลงกรณ์ นเรศวร
1
: 3
เทเบิลเทนนิส
ช.เดี่ยว
ศิลปากร2 นเรศวร2
นเรศวร2 ชนะ
สุโขทัย ฯ2 สงขลา2
สงขลา2 ชนะ
ทบวง2 พระนครเหนือ
พระนครเหนือ ชนะ
ส.เอกชน รามคำแหง
รามคำแหง ชนะ
ธนบุรี 2 ลาดกระบัง 2
ลาดกระบัง 2 ชนะ
สงขลา 2 นเรศวร 2
สงขลา 2 ชนะ
เทคโนฯสุรนารี2 ลาดกระบัง2
ลาดกระบัง2 ชนะ
มหิดล รามคำแหง
รามคำแหง ชนะ
วลัยลักษณ์ 2 เกษตรศาสตร์ 2
กษตรศาสตร์ 2 ชนะ
จุฬาลงกรณ์ 2 นเรศวร 2
จุฬาลงกรณ์ 2 ชนะ
ศิลปากร นเรศวร
ศิลปากร ชนะ
สงขลา 2 รามคำแหง 2
รามคำแหง 2 ชนะ
นิด้า 2 ลาดกระบัง 2
ลาดกระบัง 2 ชนะ
พระนครเหนือ สงขลา
สงขลา ชนะ
จุฬาลงกรณ์ รามคำแหง
จุฬาลงกรณ์ ชนะ
พระนครเหนือ 2 รามคำแหง 2
รามคำแหง 2 ชนะ
เกษตรศาสตร์ นเรศวร
เกษตรศาสตร์ ชนะ
ธรรมศาสตร์ ธนบุรี
ธนบุรี ชนะ
สงขลา ทบวง
สงขลา ชนะ
จุฬาลงกรณ์ ส.เอกชน
ส.เอกชน ชนะ
ธรรมศาสตร์2 ธนบุรี2
ธนบุรี2 ชนะ
จุฬาลงกรณ์2 มหิดล2
จุฬาลงกรณ์2 ชนะ
สุโขทัย ฯ ลาดกระบัง
สุโขทัย ฯ ชนะ
เทคโนฯสุรนารี รามคำแหง2
รามคำแหง2 ชนะ
เชียงใหม่ ศิลปากร
ศิลปากร ชนะ
วลัยลักษณ์2 พระนครเหนือ2
พระนครเหนือ2 ชนะ
สงขลา ธนบุรี
สงขลา ชนะ
นิด้า บูรพา
บูรพา ชนะ
บูรพา 2 นิด้า 2
นิด้า 2 ชนะ
เกษตรศาสตร์ ธนบุรี
ธนบุรี ชนะ
เชียงใหม่2 บูรพา2
บูรพา2 ชนะ
เกษตรศาสตร์2 นิด้า2
นิด้า2 ชนะ
พระนครเหนือ วลัยลักษณ์
พระนครเหนือ ชนะ
รามคำแหง ศิลปากร
รามคำแหง ชนะ
จุฬาลงกรณ์ สุโขทัย ฯ
จุฬาลงกรณ์ ชนะ
พระนครเหนือ บูรพา
พระนครเหนือ ชนะ
เทเบิลเทนนิส
ญ.เดี่ยว
ลาดกระบัง 2 เทคโนฯสุรนารี 2
เทคโนฯสุรนารี 2 ชนะ
เทคโนฯสุรนารี จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์ ชนะ
จุฬาลงกรณ์ 2 เชียงใหม่ 2
จุฬาลงกรณ์ 2 ชนะ
บูรพา ศิลปากร
ศิลปากร ชนะ
วลัยลักษณ์ เชียงใหม่
เชียงใหม่ ชนะ
ส.เอกชน สุโขทัย ฯ
ส.เอกชน ชนะ
ธรรมศาสตร์ 2 สงขลา 2
สงขลา 2 ชนะ
เกษตรศาสตร์ 2 สุโขทัย ฯ 2
เกษตรศาสตร์ 2 ชนะ
ส.เอกชน เชียงใหม่
ส.เอกชน ชนะ
วลัยลักษณ์ 2 พระนครเหนือ 2
วลัยลักษณ์ 2 ชนะ
สงขลา นเรศวร
นเรศวร ชนะ
นเรศวร 2 มหิดล 2
นเรศวร 2 ชนะ
เชียงใหม่ 2 รามคำแหง 2
เชียงใหม่ 2 ชนะ
นเรศวร 2 เทคโนฯสุรนารี 2
นเรศวร 2 ชนะ
ศิลปากร 2 บูรพา 2
ศิลปากร 2 ชนะ
วลัยลักษณ์ 2 ศิลปากร 2
วลัยลักษณ์ 2 ชนะ
จุฬาลงกรณ์ 2 ส.เอกชน 2
จุฬาลงกรณ์ 2 ชนะ
สงขลา ธนบุรี
สงขลา ชนะ
ส.เอกชน พระนครเหนือ
ส.เอกชน ชนะ
ธนบุรี สุโขทัย ฯ
สุโขทัย ฯ ชนะ
ธรรมศาสตร์ วลัยลักษณ์
วลัยลักษณ์ ชนะ
ลาดกระบัง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ชนะ
รามคำแหง บูรพา
บูรพา ชนะ
เกษตรศาสตร์ ศิลปากร
ศิลปากร ชนะ
มหิดล สงขลา
สงขลา ชนะ
สงขลา นเรศวร
นเรศวร ชนะ
เกษตรศาสตร์ 2 สงขลา 2
เกษตรศาสตร์ 2 ชนะ
เทเบิลเทนนิส
ช.คู่
เทคโนฯสุรนารี 2 เกษตรศาสตร์ 2
เทคโนฯสุรนารี 2 ชนะ
- ทบวง
ทบวง ชนะ
ลาดกระบัง 2 ธนบุรี 2
ธนบุรี 2 ชนะ
ธรรมศาสตร์ 2 วลัยลักษณ์ 2
ธรรมศาสตร์ 2 ชนะ
สุโขทัย ฯ 2 สงขลา 2
สงขลา 2 ชนะ
วลัยลักษณ์ นเรศวร
วลัยลักษณ์ ชนะ
รามคำแหง บูรพา
บูรพา ชนะ
สงขลา สุโขทัย ฯ
สงขลา ชนะ
นิด้า 2 รามคำแหง 2
รามคำแหง 2 ชนะ
จุฬาลงกรณ์ ธนบุรี
จุฬาลงกรณ์ ชนะ
ธรรมศาสตร์ ศิลปากร
ศิลปากร ชนะ
นิด้า พระนครเหนือ
นิด้า ชนะ
มหิดล 2 บูรพา 2
มหิดล 2 ชนะ
พระนครเหนือ 2 เชียงใหม่ 2
พระนครเหนือ 2 ชนะ
เทคโนฯสุรนารี มหิดล
มหิดล ชนะ
สงขลา 2 จุฬาลงกรณ์ 2
สงขลา 2 ชนะ
เกษตรศาสตร์ ลาดกระบัง
เกษตรศาสตร์ ชนะ
เทเบิลเทนนิส
ญ.คู่
เทคโนฯสุรนารี -
เทคโนฯสุรนารี ชนะ
พระนครเหนือ สงขลา
สงขลา ชนะ
มหิดล ลาดกระบัง
มหิดล ชนะ
เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ชนะ

กีฬาบุคลากร ครั้งที่ 21 จ.สงขลา วันที่ 7 พฤษภาคม 2545
กีฬาบุคลากร ครั้งที่ 21 จ.สงขลา วันที่ 6 พฤษภาคม 2545