เว็บบอร์ดใหม่ (ของเก่าครับ แต่เอามาแก้ไขใหม่ )
  'นัก PR สาว คนเก่ง หลังจากจบคณะนิเทศศาสตร์จุฬาแล้ว เธอได้รับประสบการณ์
  รวบรวมภาพถ่าย ในงานกิจกรรมต่างๆ ภายใน ที่เกี่ยว ข้องกับ การเรียน การสอน ทั้งภายในห้องเรียน และ ภายนอกชั้นเรียนครับ เลือก เก็บภาพได้ครับ
  รวบรวม รายชื่อ และ Links ของสมาชิก ในกลุ่มต่างๆ ของผู้เรียนในแต่ละ Course เอาไว้ครับ เพื่อไว้ติดตามความคืบหน้าซึ่งกันและกันครับ ใครเป็นสมาชิกแต่ยังไม่มี ข้อมูลในนี้ รีบบอกนะครับ
  ข้อมูล โปรแกรม ตัวช่วยในการ ทำงานออกแบบ ซึ่ง หายาก ครับ ผม พยายามรวบรวมเอา ไว้ใน ส่วนของ Download ไว้เรียบร้อยแล้วครับ
 
2003 © Puchongnetwork.com - - - - - Add me on MSN at ropuchong@hotmail.com
puchongnetwork@chula.com