หน้านี้มีไว้ให้อ่าน articles ที่เลือกสรร ช่วยกันอ่าน ช่วยกันเขียน ช่วยกันทำความเข้าใจกันนะ...ใครอ่านบทความไหนดี แนะนำมาที่เรา หรือจะเขียนส่งมาเก็บไว้ให้้หลายหลายคนได้อ่านบ้าง ก็จะดีเยี่ยมเลยครับ ติดต่อกันที่ webboard หรือส่งมาที่ identclub@hotmail.com ได้ตลอดเวลาครับผม
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ 2537, Copyright @2003 identclub.website, All rights reserved.
1 Beresin VE. The neutral zone in complete denture. JPD1972; 36: 356-367. download
2 DeVan MM. The concept of neutrocentric occlusion as related to denture stability. JADA 1954;48:165-169. download
3 Devan MM. Basic principle in impression making. JPD 1952; 2 : 26-35. download
4 Boucher OC. A critical analysis of mid-century impression for full denture. JPD 1951; 1: 472-491. download
5 Krol AJ. RPI (Rest, Proximal Plate, I Bar) Clasp Retainer and Its Modification. DCNA 1973; 17(4) : 631-649. download
6 Franik RP. Analysis of pressure procedure during maxillary edentulous impression procedured. JPD 1969; 22: 400-413. download
7 Inpatient hospital dentistry download
8 Specialist in hospital download
9 Philosophy of full mouth rehabilitation download