หน้าหลัก|   ดาวน์โหลด|   ติดต่อ|   เชื่อมต่อ|  
  Home|    Download|   Contact|   Links|  
ที่ทำงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนน พญาไท เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330


โทรศัพท์
: 02-218-6640 โทรสาร :  02-218-6640
อีเมลล์ :
tul.m@chula.ac.th
Office :
Assist.Prof.Dr. Tul Manewattana

Mechanical Engineering Department
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel. (662) 218-6640, Fax. (662) 218-6640
email : tul.m@chula.ac.th

Map
    
 

© 2007 Tul Manewattana Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.
http://pioneer.chula.ac.th/~mtul/index.html