ยินดีต้อนรับสู่....ครอบครัวอุดมชัยเสถียร..นำเสนอโดยเด็กชายคามิน อุดมชัยเสถียร (คอนเฟิร์ม)