วิศวกรของมหาวิทยาลัย California (Berkeley) พบวิธีใหม่ในการปลูก Silicon nanowire และ carbon nanotube โดยตรงบน microstructure ที่อุณหภูมิห้อง

แหล่งข่าว: American Ceramic Society Bulletin, September 2003

ศาสตราจารย์ William Gerberich และนาย William Mook ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย Minnesota สามารถวัดสมบัติเชิงกลของอนุภาค ขนาดนาโนเมตรได้ครั้งแรก และพบว่าซิลิกอนขนาดนาโนเมตรมีความแข็งกว่า อนุภาคซิลิคอน ธรรมดา ถึง 4 เท่า

แหล่งข่าว: Chemistry, Autumn 2003

ศาสตราจารย์ Robert C. Haddon และเพื่อนร่วมงานแห่งมหาวิทยาลัย California (Riverside) พบว่า metallic nanotubes functionalized with dichlorocarbene ให้สมบัติของ semiconductor

แหล่งข่าว: Science, 301, 1501, 2003