<< พระเบญจภาคี ยอดปรารถนาของผู้นิยมในพระเครื่อง>>
HOME |

 

 

 

พระผงสุพรรณ
พระรอด
พระสมเด็จ
พระนางพญา
พระซุ้มกอ
....... การนำเอาพระเครื่องที่เป็นพระเครื่องชั้นยอดมารวมกัน ๕ องค์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ในวงการพระเครื่องยุคแรก ที่วงการพระรู้จักท่านในนามปากกา " ตรียัมปวาย " เป็นผู้บัญญัติจัดตั้งขึ้น จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป อ่านต่อ....

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 

 

สงวนสิทธิ์ 2005 @ โดยคณะผู้จัดทำ

ออกแบบและพัฒนาโดย : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิดศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง