ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
สถานภาพ
: สมรส
สัญชาติ
: ไทย
ที่อยู่ : 9/73 หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์ ถ. รามอินทรา 5 แยก 25 บางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์เคลื่อนที่. 081 813 6931

ที่ทำงาน : หน่วยปฏิบัติการวิจัยสุขภาพสัตว์ปีก คณะสัตวแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์/โทรสาร 02 252 9575

ไปรษณีย์อิเล็คโทนิกส์ : cniwat@chula.ac.th

เวปไซต์ : http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cniwat
             https://www.facebook.com/cniwat2010

Line ID: cniwat.chula     หน้าแรก, ประวัติ, การศึกษา, ตำแหน่งวิชาการ, งานสอน, การเรียบเรียงหนังสือและตำรา, ผลงานวิจัย,
งานวิจัย, การบริการทางวิชาการ, ความสนใจพิเศษ, เวปไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


I.History

Family name  :Chansiripornchai

First name      : Niwat

Citizenship     : Thai

Home address :
9/73 Supalai ParkVille, Ramindra 5 alley 25 Rd., Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand. Tel.081 813 6931

Office             :
Avian Health Research Unit, Department of Veterinary Medicine,
Facultyof Veterinary Science,
ChulalongkornUniversity,
Pratumwan, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. (662) 218-9402, (662) 218-9412
Fax (662) 252-9575,  (662)255-3910

E-mail address : cniwat@chula.ac.th

เวปไซต์ : http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cniwat
             https://www.facebook.com/cniwat2010

Line ID: cniwat.chula 

Scholarships
     : Yearly scholarships as a top-ten performance of Veterinary student: 1989-1992
     : Swedish Foundation for International Co-operation in Research and Higher Education (STINCT) : August 21, 1998
     : Utrecht Scholarship Programme (USP) : May 5, 2000Home,History, Education,Academicposition, Instruction,Articles&Books, Publications,
Current research,Academic services, Special interests, InterestingWeb Sites