๘. บริการทางวิชาการ 


- ด้านระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ป้องกัน

- ด้านโรคและการป้องกันโรคสัตว์ปีก

- การชันสูตรโรคสัตว์ปีกหน้าหลักประวัติ, การศึกษา, ตำแหน่งวิชาการ, งานสอน, หนังสือและวิทยานิพนธ์, ผลงานวิจัย,
งานวิจัย, บริการทางวิชาการ, ความสนใจพิเศษ, เวบไซต์ที่น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIII. Academic services

 : Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine

 : Avian Medicine

 : Caged Bird Medicine

 : Disease diagnosis in the  field of Avian and Caged Bird Medicine

  : Molecular   Biology and  Recombinant DNA technology

  : Problem Solving by Internet Approaches

 : Work as an extension veterinarian


Home, History, Education, Academic position, Instruction, Articles&Books, Publications,
Current research, Academic services, Special interests, Interesting Web Sites