๗. โครงการวิจัยและอบรมทางวิชาการ
หน้าหลักประวัติ, การศึกษา, ตำแหน่งวิชาการ, งานสอน, หนังสือและวิทยานิพนธ, ผลงานวิจัย,
งานวิจัย, บริการทางวิชาการ, ความสนใจพิเศษ, เวบไซต์ที่น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VII. Research
Shuttle of Ornithobacterium rhinotracheale


Home, History, Education, Academic position, Instruction, Articles&Books, Publications,
Current research, Academic services, Special interests, Interesting Web Sites