๙.ความสนใจพิเศษ


- เศรษฐศาสตร์และการเมือง

- วิทยาการคอมพิวเตอร์

- เกษตรกรรม


หน้าหลักประวัติ, การศึกษา, ตำแหน่งวิชาการ, งานสอน, หนังสือและวิทยานิพนธ์, ผลงานวิจัย,
งานวิจัย, บริการทางวิชาการ, ความสนใจพิเศษ, เวบไซต์ที่น่าสนใจ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IX. Special Interests


  : Economic and Politic issues

  : Computer science

  : PlantingHome, History, Education, Academic position, Instruction, Articles&Books, Publications,
Current research, Academic services, Special interests, Interesting Web Sites