สารบัญ :โรคนิ่วไต  

โรคนิ่วไตคืออะไร ?     สาเหตุของการเกิดนิ่ว    สารก่อนิ่ว     สารยับยั้งนิ่ว    ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะซิเทรตในปัสสาวะต่ำ ความเสื่อมสภาพของเซลล์เยื่อบุไต         การดูแลสุขภาพและการสังเกตอาการของการเกิดโรค       การรักษาโรคนิ่ว      การกลับมาเป็นโรคนิ่วซ้ำ    การป้องกันการเกิดนิ่ว    เอกสารอ้างอิง

best view on 800 x 600 pixels
text size: smallest

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ อ. ศรีสกุล จัตุพร , อ. ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โทร.0-2256-4482 ,0-2252-4986
หรือที่ E-mail :Srisakul.J@chula.ac.th

แนะนำติชม web site ได้ที่ Chaiwat.S@chula.ac.th